WordPress.org

Norsk (Nynorsk)

Ready to get started?Download WordPress

Velkomen!

WordPress er eit toppmoderne personleg publiseringsverktøy. Det er brukarvenleg, estetisk og legg vekt på nettstandardar. WordPress er både gratis og dyrebart!

WordPress er til for å laga både store og små nettstader, og er perfekt eigna for å laga din eigen heim på nettet. Her kan du enkelt lasta ned og installera WordPress på nynorsk. For WordPress på bokmål, kan du gå hit »

Har du ein nynorsk blogg du vil syna fram? Ta kontakt for å visa han i “Utstilling”-delen.

Last ned WordPress

Her lastar du ned nynorsk-utgåva av WordPress. Utgjevingane på nynorsk kjem oftast tett på siste utgåva av WordPress på engelsk, så du får med deg alle nye funksjonar i programmet. Det fylgjer med fleire standard-bunader med WordPress, og dei er òg ferdig omsette. Alt er klart for ein blogg eller nettstad på nynorsk!

Når du har installert nynorsk WordPress ein gong, kjem oppdateringane automatisk, og du treng ikkje installera fleire gonger.

Treng du berre språkfilene? Sjå framgangsmåten på bokmålssida for WordPress – set berre inn nn_NO i staden for nb_no i wp-config.php. På denne måten får du oppdatert språkfilene automatisk.

WordPress har eit utal flotte bunader, utvidingar og innstikk, og mange finst på nynorsk. Bli gjerne med og omset viss du vil ha fleire bunader, innstikk og WordPress-funksjonar på nynorsk – ta kontakt.

Utstilling

Installering

Denne framgangsmåten er for ein ny WordPress-installasjon på nynorsk. Før du byrjar, treng du

Slik gjer du:

  1. Last ned nynorsk WordPress med lenkja til høgre.
  2. Pakk ut arkivet i ei mappe på datamaskina di.
  3. Lag ein database for WordPress på netverten din, og noter brukarnamn og passord til databasen.
  4. Last opp alt (til dømes med FTP) til netverten din.
  5. Gå til framsida: http://www.døme.no/ i netlesaren din. Fylg rettleiinga på skjermen. Vanlegvis går dette heilt greitt.
  6. Om det dukkar opp vanskar, bør du fyrst lesa den utvida installasjonsrettleiinga på wordpress.org. Viss du framleis ikkje finn ut av det, går det an å prøva den offisielle WordPress-sida og forumet der.
  7. Hurra!

Blogg

WordPress 3.9.1 er ute, men ikkje ferdig omsett

11. May 2014

Gode dykk: WordPress 3.9.1 er ute, slik at nynorskfolk skal kunna få dei nye funksjonane i programmet – men nynorskomsetjinga er ikkje fullført. Eg har ikkje hatt tid, og har berre snøgt fått sett gjennom dei omsetjingane andre har gjort. Mellom linjene: Viss nokon har tid til å omsetja, er det flott. Då skal eg […]

WordPress 3.8 er ute

13. December 2013

… ein dag etter den engelske originalutgåva, og allereie heilt ferdig omsett til norsk!

Ferdig 3.7.1 er ute, og 3.8 bortimot ferdig

28. November 2013

No er WordPress 3.7.1 endeleg heilt ferdig på nynorsk, og den komande utgjevinga 3.8 er nærpå ferdig. Dei av dykk som har tilgang til Glotpress, kan kanskje ta i eit tak med 2014-bunaden? Elles er alt fullført!

3.5.2 er ute

27. June 2013

Nokre dagar etter hovudprosjektet kjem WordPress 3.5.2 på nynorsk. Dette er ei tryggleiksoppdatering, så det er lurt å oppdatera med ein gong.

3.5.1-nn_NO er ute

26. January 2013

Ikkje lenge etter tryggleiksoppdateringa 3.5.1 er WordPress ute på nynorsk òg. Du kan oppdatere frå styringspanelet, og det verkar der me har prøvd det.

Språkvask på neste WordPress-utgåve og litt om bunader

5. October 2012

WordPress 3.5 er den neste utgåva som kjem. Nynorskutgåva er allereie ferdig omsett, og i desse dagar driv me litt språkvask. Det finst nokre inkonsekvensar i den nynorske WordPress-utgåva som er ute no (3.4.2), mellom anna litt veksling mellom tilbake og attende, samt nokre forvirrande omgrep om toppbilete – det vil seia dei bileta du […]

3.4.2 er ute

10. September 2012

Nokre dagar etter hovudutgjevinga fylgjer nynorskutgåva: WordPress 3.4.2 er klar. Det meste skal vera rett, men me tek gjerne imot innspel her dersom ting er hakkande gale.

Nynorsk WordPress 3.4 er ute

14. June 2012

Gode dykk, Mindre enn eit døger etter at WordPress 3.4 kom ut, er nynorskutgåva klar. Last ho ned her, eller les meir om kva som er nytt i denne utgåva.

Nynorsk WordPress 3.3.2 ute

20. April 2012

WordPress 3.3.2 er ute, og nynorskutgåva vart lagt ut no nett. Dette er ei tryggleiksoppdatering, og inneheld ingen nye omsetjingar. Me held framleis fylgje med utviklinga i WordPress, og har omsett alt i det som blir WordPress 3.4. Ta gjerne kontakt om du finn feil eller har konkrete framlegg til rettingar.

Nynorsk WordPress held fylgje

28. January 2012

Nynorskutgåva av WordPress held fylgje med utviklingstakten i WordPress. Versjon 3.4 blir neste utgåva av WordPress, og den nynorske omsetjinga er komplett so langt, slik at det skulle gå temmeleg greitt å få ut neste utgåva på nynorsk frå start. Dette er fordi eg har brukt ein del fritid på prosjektet. Eg tek sjølvsagt gjerne […]