Fleire omsetjarar?

Pootle-omsetjingane for nynorsk har vore lite aktive i det seinste. Difor bed me alle tidlegare bidragsytarar og alle som har vore med på WordPress-omsetjingar før om å bli med på nynorsklaget for WordPress. Få ein brukarkonto på wordpress.org, meld deg på Polyglots-lista og skriv ein epost der du melder deg som Glotpress-deltakar for nn_NO, så får me ferdig dei siste omsetjingane!

Legg att eit svar