Nokre vanskar med WordPress-omsetjingane

Dei siste WordPress-utgåvene herifrå har ikkje vore skikkeleg omsette. Grunnen til dette er feil i byggje- og utgjevingsmekanismane for WordPress, eller kanskje måten eg har brukt dei på – meir info her. Fleire andre språk har hatt liknande problem. For å freiste å rette på dette, har eg gjeve ut ei ny WordPress-utgåve på nynorsk no. Denne bør rette på ein del av feila.

Legg att eit svar