Me treng byggje-hjelp

Fylgjer du med i utviklingsarbeidet for WordPress? Kan du bruke fem minutt innimellom på å hjelpe nynorsk WordPress å byggje nye versjonar? Det viser seg at eg er best til å omsetja, og ikkje fullt so god til å fylgje med på filrevisjonar, beta-utgåver gjeldande versjonar av WordPress. Difor hadde det vore flott om nokon byggje-kunnig kunne vera med å gje ut nye utgåver, slik at dei som bruker WordPress på nynorsk kan få nye og rette utgåver til rett tid. Arbeidet gjer du her frå nn.wordpress.org. Ta gjerne kontakt!

Beste helsing

Eivind Ødegård