Me treng byggje-hjelp

Fylgjer du med i utviklingsarbeidet for WordPress? Kan du bruke fem minutt innimellom på å hjelpe nynorsk WordPress å byggje nye versjonar? Det viser seg at eg er best til å omsetja, og ikkje fullt so god til å fylgje med på filrevisjonar, beta-utgåver gjeldande versjonar av WordPress. Difor hadde det vore flott om nokon byggje-kunnig kunne vera med å gje ut nye utgåver, slik at dei som bruker WordPress på nynorsk kan få nye og rette utgåver til rett tid. Arbeidet gjer du her frå nn.wordpress.org. Ta gjerne kontakt!

Beste helsing

Eivind Ødegård

2 tankar om “Me treng byggje-hjelp

  1. Fleire stader på WordPress for nynorsk oppfordrast me å ta kontakt…. men dette er faktisk fyrste plassen eg har sett kvar ein kan gjere det!

    Korleis skal ein for eksempel ta kontakt om utstillinga dykkar?

    Eg kjem ifrå England, og har eigentleg brukt bokmål. Likevel les eg nynorsk, og eg strever å skrive han. Bloggen min gjekk over frå bokmål til nynorsk i vår. Eg har ikkje tenkt å gjere det om.

    Eg ynskjer på denne måten å vere eit førebilete for dei unge. Eg mislikar det når dei snakkar negativt om nynorsk. Bloggen er http://www.cqd.nu

    Eg har engelsk opphav, så eg veit eg skriv feil – men vonar kritikken eg måtte få vert konstruktiv. Eg gjer det beste som eg kan!

  2. Hei! Flott at du les og skriv nynorsk – du gjer det retteleg bra, synest eg. Eg skal leggje til bloggen din på utstillingsdelen, slik at han kjem opp i lista over nynorske bloggar. Takk for at du tok kontakt, og det er nok heilt rett at framgangsmåten for å gjera det ikkje er heilt tydeleg alle stader. Me får prøve å gjera det litt lettare. Takk for tipset!

Legg att eit svar