Språkvaska 3.3 ute i dag

WordPress 3.3 på nynorsk vart gjeven ut igår, og i dag kjem ei ny utgåve med noko språkvask, samt fleire omsetjingar i Multisite-delen. Det kan framleis vera att skrivefeil og dårlege formuleringar, men me tek dei etterkvart. Det er over 3.400 omsetjingar i hovudfila for WordPress-omsetjingar, og difor mykje å halde oversikt over.

 

Legg att eit svar