WordPress 3.9.1 er ute, men ikkje ferdig omsett

Gode dykk: WordPress 3.9.1 er ute, slik at nynorskfolk skal kunna få dei nye funksjonane i programmet – men nynorskomsetjinga er ikkje fullført. Eg har ikkje hatt tid, og har berre snøgt fått sett gjennom dei omsetjingane andre har gjort.

Mellom linjene: Viss nokon har tid til å omsetja, er det flott. Då skal eg lova å godkjenne omsetjingar snøgt, og så byggjer me ei ny WordPress-utgåve når omsetjinga er meir komplett. Til så lenge har me i alle fall ein delvis ferdig 3.9.1.