Få tak i WordPress

Bruk programvara som ligg bak 31% av nettet.

Dyrebart og gratis

Last ned WordPress og bruk det på nettstaden din.

WordPress-vevhotell

Å velja nettvert kan vera vanskeleg, så me har valt ut nokre av dei beste for å få deg i gang.

SiteGround offers top-tier website performance and support regardless of your technical skill. Join millions of happy clients using their WordPress services to get the help you need at prices you love.

Gå til Siteground

Bluehost has turned passion for WordPress into the fastest, simplest managed platform for your websites. Recommended by WordPress since 2005, each WordPress package offers a free domain, free SSL, and 24/7 support.

Gå til Bluehost
Sjå nettvertane me tilrår

Inspirasjon kjem når og kvar som helst

Bruk mobil-appane våre til å skapa eller redigera når du er på farten.

Lær meir om appane våre