Få tak i WordPress

Bruk programvara som ligg bak 35% av nettet.

Dyrebart og gratis

Last ned WordPress og bruk det på nettstaden din.

WordPress-vevhotell

Å velja nettvert kan vera vanskeleg, så me har valt ut nokre av dei beste for å få deg i gang.

Siteground tilbyr nettsideyting på toppnivå, og brukarhjelp uansett teknisk nivå. Bli med millionar av glade kundar som bruker WordPress-tenester, og få hjelpa du treng til ein pris du kan lika.

Gå til Siteground

Bluehost har gjort gløden for WordPress om til den raskaste og enklaste styrte platforma for nettstadene dine. Kvar WordPress-pakke inneheld eit gratis domene, gratis SSL og støtte 24/7.

Gå til Bluehost
Sjå nettvertane me tilrår

Inspirasjon kjem når og kvar som helst

Bruk mobil-appane våre til å skapa eller redigera når du er på farten.

Lær meir om appane våre