Få tak i WordPress

Use the software that powers over 31% of the web.

Priceless, and also free

Download WordPress and use it on your site.

WordPress-vevhotell

Å velja nettvert kan vera vanskeleg, så me har valt ut nokre av dei beste for å få deg i gang.

Privacy-focused and dedicated to the Open Web, DreamHost provides some of the most powerful and secure managed WordPress environments in the world.

Gå til DreamHost

SiteGround offers top-tier website performance and support regardless of your technical skill. Join millions of happy clients using their WordPress services to get the help you need at prices you love.

Gå til Siteground
Sjå nettvertane me tilrår

Inspirasjon kjem når og kvar som helst

Bruk mobil-appane våre til å skapa eller redigera når du er på farten.

Lær meir om appane våre