Få tak i WordPress

Bruk programvara som ligg bak 40% av nettet.

There are several ways to get WordPress. The easiest is through a hosting provider, but sometimes tech-savvy folks prefer to download and install it themselves.

Either way, you can use your WordPress through a web browser and with our mobile apps.

Inspirasjon kjem når og kvar som helst

Bruk mobil-appane våre til å skapa eller redigera når du er på farten.

Lær meir om appane våre

WordPress-vevhotell

Å velja nettvert kan vera vanskeleg, så me har valt ut nokre av dei beste for å få deg i gang.

WordPress.com er den enklaste måten for å laga ein gratis nettstad eller blogg. Det er er ein funksjonsrik plattform som veks med deg. Treng du eksperthjelp med WordPress, har me det.

Gå til WordPress.com

Med vekt på personvern og med auga for den opne veven er det Dreamhost som tilbyr noko av det kraftigaste og sikraste WordPress-miljøet som finst.

Gå til DreamHost
Sjå nettvertane me tilrår

Dyrebart og gratis

Last ned WordPress og bruk det på nettstaden din.