Få tak i WordPress

Bruk programvara som ligg bak 34% av nettet.

Dyrebart og gratis

Last ned WordPress og bruk det på nettstaden din.

WordPress-vevhotell

Å velja nettvert kan vera vanskeleg, så me har valt ut nokre av dei beste for å få deg i gang.

WordPress.com er den enklaste måten for å laga ein gratis nettstad eller blogg. Det er er ein funksjonsrik plattform som veks med deg. Treng du eksperthjelp med WordPress, har me det.

Gå til WordPress.com

Bluehost har gjort gløden for WordPress om til den raskaste og enklaste styrte platforma for nettstadene dine. Kvar WordPress-pakke inneheld eit gratis domene, gratis SSL og støtte 24/7.

Gå til Bluehost
Sjå nettvertane me tilrår

Inspirasjon kjem når og kvar som helst

Bruk mobil-appane våre til å skapa eller redigera når du er på farten.

Lær meir om appane våre