Få tak i WordPress

Bruk programvara som ligg bak 38% av nettet.

Dyrebart og gratis

Last ned WordPress og bruk det på nettstaden din.

WordPress-vevhotell

Å velja nettvert kan vera vanskeleg, så me har valt ut nokre av dei beste for å få deg i gang.

Siteground tilbyr nettsideyting på toppnivå, og brukarhjelp uansett teknisk nivå. Bli med millionar av glade kundar som bruker WordPress-tenester, og få hjelpa du treng til ein pris du kan lika.

Gå til Siteground

WordPress.com er den enklaste måten for å laga ein gratis nettstad eller blogg. Det er er ein funksjonsrik plattform som veks med deg. Treng du eksperthjelp med WordPress, har me det.

Gå til WordPress.com
Sjå nettvertane me tilrår

Inspirasjon kjem når og kvar som helst

Bruk mobil-appane våre til å skapa eller redigera når du er på farten.

Lær meir om appane våre