WordPress 3.3 med nettverksfunksjon ferdig omsett

No er endeleg WordPress 3.3, med alle dei tilleggsfunksjonane og bunadene som fylgjer med standardpakka, ferdig omsette til nynorsk. Funksjonen som gjev deg fleire bloggar på same nettstaden, den såkalla nettverksfunksjonen («multisite» på engelsk) har mangla fram til no, men ved hjelp av litt aktiv innsats nokre dagar fekk me han på plass. Dermed ligg alt til rette for å laga eit svært nettverk av nynorske bloggar!

Me treng byggje-hjelp

Fylgjer du med i utviklingsarbeidet for WordPress? Kan du bruke fem minutt innimellom på å hjelpe nynorsk WordPress å byggje nye versjonar? Det viser seg at eg er best til å omsetja, og ikkje fullt so god til å fylgje med på filrevisjonar, beta-utgåver gjeldande versjonar av WordPress. Difor hadde det vore flott om nokon byggje-kunnig kunne vera med å gje ut nye utgåver, slik at dei som bruker WordPress på nynorsk kan få nye og rette utgåver til rett tid. Arbeidet gjer du her frå nn.wordpress.org. Ta gjerne kontakt!

Beste helsing

Eivind Ødegård

Nokre vanskar med WordPress-omsetjingane

Dei siste WordPress-utgåvene herifrå har ikkje vore skikkeleg omsette. Grunnen til dette er feil i byggje- og utgjevingsmekanismane for WordPress, eller kanskje måten eg har brukt dei på – meir info her. Fleire andre språk har hatt liknande problem. For å freiste å rette på dette, har eg gjeve ut ei ny WordPress-utgåve på nynorsk no. Denne bør rette på ein del av feila.

Nynorsk WordPress 3.0.5 ute

Det kjem nye utgåver av WordPress no og då, mange av dei er tryggleiksoppdateringar. Frå styringspanelet på WordPress-nettstaden din får du valet om å oppdatera automatisk når det kjem ei ny WordPress-utgåve. Det er lurt å sjekka nøye kva språk oppdateringa har, for den engelske utgåva kjem fyrst. Dei andre språka, mellom dei nynorsk, kjem oftast ei stund etterpå. Når det er sagt, bruker me å vera ganske kjappe med å laga til nye nynorske utgåver når det kjem ei tryggleiksoppdatering. Denne gongen er 3.0.5, og ei ny beta-utgåve av 3.1, ute på nynorsk. Oppdater og last ned av hjartans lyst!