Nynorsk WordPress held fylgje

Posted on by . Filed under Sem categoria.

Nynorskutgåva av WordPress held fylgje med utviklingstakten i WordPress. Versjon 3.4 blir neste utgåva av WordPress, og den nynorske omsetjinga er komplett so langt, slik at det skulle gå temmeleg greitt å få ut neste utgåva på nynorsk frå start. Dette er fordi eg har brukt ein del fritid på prosjektet. Eg tek sjølvsagt gjerne imot hjelp.

– Eivind Ø.

WordPress 3.3 med nettverksfunksjon ferdig omsett

Posted on by . Filed under Sem categoria.

No er endeleg WordPress 3.3, med alle dei tilleggsfunksjonane og bunadene som fylgjer med standardpakka, ferdig omsette til nynorsk. Funksjonen som gjev deg fleire bloggar på same nettstaden, den såkalla nettverksfunksjonen («multisite» på engelsk) har mangla fram til no, men ved hjelp av litt aktiv innsats nokre dagar fekk me han på plass. Dermed ligg alt til rette for å laga eit svært nettverk av nynorske bloggar!

Språkvaska 3.3 ute i dag

Posted on by . Filed under Sem categoria.

WordPress 3.3 på nynorsk vart gjeven ut igår, og i dag kjem ei ny utgåve med noko språkvask, samt fleire omsetjingar i Multisite-delen. Det kan framleis vera att skrivefeil og dårlege formuleringar, men me tek dei etterkvart. Det er over 3.400 omsetjingar i hovudfila for WordPress-omsetjingar, og difor mykje å halde oversikt over.

 

Nynorsk WordPress 3.3 på veg

Posted on by . Filed under Sem categoria.

Som de kanskje har lagt merkje til, har WordPress 3.3 nett kome ut. Nynorskutgåva er òg på veg – det står att å omsetja eit hundretals tekster, så kjem heile herlegdomen på nynorsk etterkvart. Litt tolmod no eit par dagar, berre.

Me treng byggje-hjelp

Posted on by . Filed under Sem categoria.

Fylgjer du med i utviklingsarbeidet for WordPress? Kan du bruke fem minutt innimellom på å hjelpe nynorsk WordPress å byggje nye versjonar? Det viser seg at eg er best til å omsetja, og ikkje fullt so god til å fylgje med på filrevisjonar, beta-utgåver gjeldande versjonar av WordPress. Difor hadde det vore flott om nokon byggje-kunnig kunne vera med å gje ut nye utgåver, slik at dei som bruker WordPress på nynorsk kan få nye og rette utgåver til rett tid. Arbeidet gjer du her frå nn.wordpress.org. Ta gjerne kontakt!

Beste helsing

Eivind Ødegård

3.2 på nynorsk

Posted on by . Filed under Sem categoria.

Då er dei siste omsetjingane i WordPress 3.2 lagde inn, og vonleg har me ferdig nynorsk WordPress 3.2. Du kan laste ned utgjevinga med lenkjene til høgre.

Nokre vanskar med WordPress-omsetjingane

Posted on by . Filed under Sem categoria.

Dei siste WordPress-utgåvene herifrå har ikkje vore skikkeleg omsette. Grunnen til dette er feil i byggje- og utgjevingsmekanismane for WordPress, eller kanskje måten eg har brukt dei på – meir info her. Fleire andre språk har hatt liknande problem. For å freiste å rette på dette, har eg gjeve ut ei ny WordPress-utgåve på nynorsk no. Denne bør rette på ein del av feila.

Nynorsk WordPress 3.0.5 ute

Posted on by . Filed under Sem categoria.

Det kjem nye utgåver av WordPress no og då, mange av dei er tryggleiksoppdateringar. Frå styringspanelet på WordPress-nettstaden din får du valet om å oppdatera automatisk når det kjem ei ny WordPress-utgåve. Det er lurt å sjekka nøye kva språk oppdateringa har, for den engelske utgåva kjem fyrst. Dei andre språka, mellom dei nynorsk, kjem oftast ei stund etterpå. Når det er sagt, bruker me å vera ganske kjappe med å laga til nye nynorske utgåver når det kjem ei tryggleiksoppdatering. Denne gongen er 3.0.5, og ei ny beta-utgåve av 3.1, ute på nynorsk. Oppdater og last ned av hjartans lyst!

WordPress 3.0.2 på nynorsk, språkvaska og fin

Posted on by . Filed under Sem categoria.

WordPress 3.0.2 er akkurat komen ut, og me er særs kjapt ute med nynorsk omsetjing. Du kan lasta ned på denne sida,eller bruka oppdateringsverktyet på styringspanelet i WordPress-installasjonen din. Det vil heilt sikkert vera att nokre feil og halvdårlege omsetjingar, men mykje av denne WordPress-utgåva er språkvaska og retta opp. Kom gjerne med innspel om du har framlegg til betre omsetjingar, eller bli med på omsetjingslaget.

Heilt nynorsk WordPress!

Posted on by . Filed under Sem categoria.

Etter litt innsats dei siste dagane har me no fått WordPress heilt og fullt omsett til nynorsk! Du kan lasta ned og installera med lenkja til høgre på heimesida eller på den eigne nedlastingssida, eller endå enklare: oppdatera frå styringspanelet ditt om du allereie har ein WordPress-blogg. Det finst truleg både feil og haltande formuleringar i omsetjingane, men viss du finn slike, er det berre å bli med på laget og retta det opp. Uansett, ein liten merkjedag er det. 100% nynorsk WordPress, både 3.0.1 og utviklingsutgåva. Hurra!