Contact Form 7

Endå eit nytt kontaskjema innstikk. Enkelt men fleksibelt.


Takayuki Miyoshi 5+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 3 veker sidan

Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 4 veker sidan

WordPress-import

Importer innlegg, innspel, eigne felt, kategoriar, merkelappar og meir frå ei WordPress-eksportfil.


wordpressdotorg 4+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 2 veker sidan

WooCommerce

WooCommerce er eit kraftig, utvidbart ehandels-innstikk som hjelper deg med å selje kva som helst.


Automattic 3+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 3 veker sidan

Alt-i-eitt SEO Pack

Den originale SEO-pluginen for WordPress, lasta ned meir enn 30.000.000 gongar sidan 2007.


Michael Torbert 3+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 4 dagar sidan

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ million active installations Tested with 4.8.5 Oppdatert 8 månader sidan

TinyMCE Advanced

Extends and enhances TinyMCE, the WordPress Visual Editor.


Andrew Ozz 2+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 4 månader sidan

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan

Secure your website with the most comprehensive WordPress security plugin. Firewall, malware scan, blocking, live…


Wordfence 2+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 3 veker sidan

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Enrico Battocchi 2+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 3 månader sidan

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 3 månader sidan