Contact Form 7

Endå eit nytt kontaskjema innstikk. Enkelt men fleksibelt.


Takayuki Miyoshi 5+ million active installations Tested with 4.9.2 Oppdatert 2 månader sidan

Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ million active installations Tested with 4.9.2 Oppdatert 1 månad sidan

WordPress-import

Importer innlegg, innspel, eigne felt, kategoriar, merkelappar og meir frå ei WordPress-eksportfil.


wordpressdotorg 4+ million active installations Tested with 4.6.10 Oppdatert 1 år sidan

WooCommerce

WooCommerce er eit kraftig, utvidbart ehandels-innstikk som hjelper deg med å selje kva som helst.


Automattic 3+ million active installations Tested with 4.9.2 Oppdatert 1 månad sidan

Alt-i-eitt SEO Pack

Den originale SEO-pluginen for WordPress, lasta ned meir enn 30.000.000 gongar sidan 2007.


Michael Torbert 3+ million active installations Tested with 4.9.2 Oppdatert 5 dagar sidan

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ million active installations Tested with 4.8.5 Oppdatert 6 månader sidan

TinyMCE Advanced

Extends and enhances TinyMCE, the WordPress Visual Editor.


Andrew Ozz 2+ million active installations Tested with 4.9.2 Oppdatert 2 månader sidan

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Enrico Battocchi 2+ million active installations Tested with 4.9.2 Oppdatert 2 månader sidan

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 1+ million active installations Tested with 4.9.2 Oppdatert 1 månad sidan