Dette innstikket er ikkje testa med dei tre siste utgåvene av WordPress. Det kan henda det ikkje blir vedlikehalde lenger, og kan ha problem med nyare versjonar av WordPress.

autoin-jp

Skildring

In this plug-in, WordPress and autoin.jp are linked in the application.
When it starts,
<script src=»https://autoin.jp/js/autoin.js» charset=»UTF-8″></script>
and
<script src=»https://zipaddr.com/js/zipaddrx.js» charset=»UTF-8″></script>
Is called.

[important]
Any damage that occurs while using autoin-jp will be at your own risk.

In Japanese:

次のように動作します。
1.フォーム起動時に「Autoin入力」ボタンを生成する。
2.ボタンのクリックで個人情報ファイルの指示画面が出力される。
(もう一度「Autoin入力」ボタンをクリックすると指示画面が消えます)
3.ファイルを指示すると入力及びファイル情報がautoin.jp側に送られる。
4.入力欄とデータが合成されてフォーム側に返送される。
5.受信内容をフォームに描画して終了する。

In English:

It works as follows:
1.Generate «Autoin input» button when form starts.
2.Clicking the button outputs the personal information file instruction screen.
3.When a file is specified, input and file information are sent to autoin.jp.
4.The input field and data are combined and sent back to the form.
5.Draw the received content on the form and exit.

Installasjon

  1. Upload autoin-jp to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the «Plugins» menu in WordPress.

Omtalar

There are no reviews for this plugin.

Bidragsytarar og utviklarar

“autoin-jp” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

“autoin-jp” er omsett til 1 språk. Takk til omsetjarane for bidraga deira.

Omset “autoin-jp” til ditt eige språk.

Interested in development?

Les kjeldekoden, sjekk SVN-lageret eller abonner på utviklingsloggen med RSS.

Endringslogg

1.4

[2021/9/1]
We checked according to the version of WordPress.

1.3

[2020/1/24]
Bug fixes for welcart.

1.2

[2020/1/12]
Added the target form.
Welcart.

1.1

[2020/1/6]
Added the target form.
TrustForm,NinjaForms.

1.0

[2019/12/12]
Released as an initial version.