BH Bokanbefalingar

Skildring

Dette innstikket tilbyr ein enkel shortcode og eit småprogram som gjer det muleg å vise bokanbefalingar frå RSS-straumar på nettstaden. Det er i utgangspunktet berre eit enkelt innstikk for å vise data frå RSS-straumar.

Innstikket er i hovudsak skrive for å fungere med RSS-straumen med bokanbefalingar som vert formidla av Deichmanske bibliotek.

Dersom ikkje noko anna er sett vil innstikket nytte standardstraumen frå Deichmanske bibliotek sine anbefalingar http://anbefalinger.deichman.no/. Dette kan endrast ved å leggje inn URL til ein anna RSS-straum, enten som argument til shortcode eller i småprogram-innstillingane.

Innstikket er tilgjengeleg på engelsk, bokmål og nynorsk.

Utviklinga av innstikket er finansiert av Hordaland Fylkeskommune.

Installasjon

Last ned til wp-content/plugins/ og aktiver.

Sett inn i innlegg eller på side med følgjande shortcode: [bhbook]. Shortcoden brukar standardstraumen frå Deichmanske bibliotek https://anbefalinger.deichman.no/feed.

Lag ein tilpassa straum på http://anbefalinger.deichman.no/lag-lister. Kopier den genererte URL-en og bruk denne som argument til shortcoden som dette: [bhbook url=https://anbefalinger.deichman.no/feed?authors=http%3A%2F%2Fdata.deichman.no%2Fperson%2Fh10532400].

Frå og med versjon 0.1 har innstikket to måtar å vise innhald på: liste eller grid, der førstnemnde er standardvising.

Bruk display-argumentet i shortcoden for rutenett-vising, til dømes: [bhbook display="grid"]. Skru av bilete slik: [bhbook images="false"]. Sett talet på omtaler slik: [bhbook number=4].

Innstikket kjem òg med eit småprogram. Tilpassa straum-URL kan nyttast som forklart over.

Omtalar

There are no reviews for this plugin.

Bidragsytarar og utviklarar

“BH Bokanbefalingar” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

“BH Bokanbefalingar” er omsett til 2 språk. Takk til omsetjarane for bidraga deira.

Omset “BH Bokanbefalingar” til ditt eige språk.

Interested in development?

Les kjeldekoden, sjekk SVN-lageret eller abonner på utviklingsloggen med RSS.

Endringslogg

0.1.8

  • Cleaning up code and replace deprecated PHP functionality.

0.1.7

  • Removed duplicate function argument.

0.1.6

  • Støtte for sette talet på omtaler i både widget og shortcode (number=4 til dømes) samt innstilling for å skjule bilete i widget.

0.1.5

  • Redusert storleik på bilete frå Bokkilden samt skrudd av vising for bilete frå Krydder. Vising av bilete kan skruast heilt av i shortcoden ved å legge inn images=false som argument.

0.1.4

  • Oppjustering av versjonsnummber. Ingen endringar i denne versjonen.

0.1.3

  • Brukar fast bildehøgde i rutenettvising, samt tidspunkt i filnavn for å få tømt cache.

0.1.2

  • Gjorde innstikket muleg å setje om.

0.1.1

  • Endra CSS for rutenettvising og lagt til trunkering av HTML.

0.1

  • Første utgåve.