sliced-to-do

Skildring

Dette programtillegget vart stengt ned 1. juli 2024, og kan ikkje lastast ned. Programtillegget er stengt ned permanent. Grunn: Førespurnad frå opphavspersonen.

Omtalar

There are no reviews for this plugin.

Bidragsytarar og utviklarar

“Simple to-do list plugin for posts and pages” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors