Fixed Admin Sidebar

Fixes the positioning of the admin sidebar to the side of the browser, even when…


Matt Hodder 10+ installasjonar i drift Tested with 3.4.2 Oppdatert 11 år sidan