Dette innstikket er ikkje testa med dei tre siste utgåvene av WordPress. Det kan henda det ikkje blir vedlikehalde lenger, og kan ha problem med nyare versjonar av WordPress.

WP Cleaner

Skildring

删除不需要的文章,节省空间,提高速度。delete posts which don’t need any more,keep database clean and fast.

Skjermbilete

  • 主界面
  • 繁体
  • English

Installasjon

  1. Upload the directory «wpcleaner» to «/wp-content/plugins/».
    上传 «wpcleaner» 到目录 «/wp-content/plugins/».

Omtalar

There are no reviews for this plugin.

Bidragsytarar og utviklarar

“WP Cleaner” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Endringslogg

2011-12-13 v1.1.5
Compatible with WordPress 3.3

2011-03-26 v1.1.4
Add Traditional Chinese Translation. (Thanks to sh2153)

2011-01-09 v1.1.3
Fix script cannot work when php «short open tag» is on.

2010-11-09 v1.1.2
Fix user header already posted in redirection.

2010-11-08 v1.1.1
Fix deprecated warning of has_cap in debug mode.

2010-10-08 v1.1.0
Add English Version

2010-09-03 v1.0.3
Allow user delete «auto-draft» posts.

中文更新说明:
2011-12-13 v1.1.5
修正兼容性至 3.3

2011-03-26 v1.1.4
添加繁体版。(感谢sh2153繁体化)

2011-01-09 v1.1.3
修正当php选项short open tag为on时脚本无法正常解析。

2010-11-09 v1.1.2
修正部分用户在重定向时产生头已发送的错误。

2010-11-08 v1.1.1
修正在debug模式下的wordpress会产生 «自 2.0 版本后,has_cap 的一个调用参数已不被建议使用!» 的警告。

2010-10-08 v1.1.0
英文版支持

2010-09-03 v1.0.3
允许删除auto-draft(自动保存)文章