Kommersielt støtta GPL-bunader

Sjølv om katalogen vår inneheld framifrå bunader, vil nokre bruka bunader som har profesjonelle hjelpefunksjonar, og dei har ingenting imot å betala for det. GPL-lisensen seier ikkje at alt må vera gratis, berre at programvara ikkje må avgrensa korleis du brukar ho.

Difor finst det folk som gjev ut GPL-bunader med ekstra betalte funksjonar rundt. Du må betala for å få nokre av dei, andre krev medlemskap, og atter andre gjev deg bunaden gratis og krev betaling for hjelp- og støttetenester. Det dei har felles, er at folka bak støttar open kjeldekode, WordPress, og GPL-lisensen.

Want to see your company on this list? View the requirements.

Themes List

Viss du vil vera med på denne lista, kan du skriva til themes alfakrøll wordpress punktum org (på engelsk). For å bli med, bør du: