WordPress.org

Norsk (Nynorsk)

Kommersielt støtta GPL-bunader

Sjølv om katalogen vår inneheld framifrå bunader, vil nokre bruka bunader som har profesjonelle hjelpefunksjonar, og dei har ingenting imot å betala for det. GPL-lisensen seier ikkje at alt må vera gratis, berre at programvara ikkje må avgrensa korleis du brukar ho.

Difor finst det folk som gjev ut GPL-bunader med ekstra betalte funksjonar rundt. Du må betala for å få nokre av dei, andre krev medlemskap, og atter andre gjev deg bunaden gratis og krev betaling for hjelp- og støttetenester. Det dei har felles, er at folka bak støttar open kjeldekode, WordPress, og GPL-lisensen.

Themes List

Viss du vil vera med på denne lista, kan du skriva til themes alfakrøll wordpress punktum org (på engelsk). For å bli med, bør du: