Kontakt oss

Me svarar på alle innspel som kjem her på nn.wordpress.org, og det er ein fin måte å kontakte oss på, anten du vil vera med å omsetja eller har innspel til omsetjingane.