WordPress.org

News

God framgang i nynorskomsetjingar, men bli med på meir!

All posts

 • God framgang i nynorskomsetjingar, men bli med på meir!

  Sjølve WordPress er heilt omsett til nynorsk. Ymse tilknytte prosjekt på wordpress.org går òg framover, men det står att mange tekstar. Dersom du har litt fritid, er det berre å hiva seg med på dei ulike prosjekta. Enklaste måten å koma til på, er å gå til statistikk-sida for WordPress, gå ned til nn_NO, og…

  Read Post

 • WordPress 4.9 klar

  Som vanleg er me litt over tida, men no er WordPress 4.9 stort sett klar på nynorsk. Noko arbeid med styringspanelet står att.

  Read Post

 • Fleire endringar

  Nynorskutgåva av WordPress har fått litt omsut no, og fleire småfeil er retta opp. Dei vil bli synlege frå neste WordPress-utgåva.

  Read Post

 • WordPress 3.9.1 er ute, men ikkje ferdig omsett

  Gode dykk: WordPress 3.9.1 er ute, slik at nynorskfolk skal kunna få dei nye funksjonane i programmet – men nynorskomsetjinga er ikkje fullført. Eg har ikkje hatt tid, og har berre snøgt fått sett gjennom dei omsetjingane andre har gjort. Mellom linjene: Viss nokon har tid til å omsetja, er det flott. Då skal eg…

  Read Post

 • WordPress 3.8 er ute

  … ein dag etter den engelske originalutgåva, og allereie heilt ferdig omsett til norsk!

  Read Post

 • Ferdig 3.7.1 er ute, og 3.8 bortimot ferdig

  No er WordPress 3.7.1 endeleg heilt ferdig på nynorsk, og den komande utgjevinga 3.8 er nærpå ferdig. Dei av dykk som har tilgang til Glotpress, kan kanskje ta i eit tak med 2014-bunaden? Elles er alt fullført!

  Read Post

 • 3.5.2 er ute

  Nokre dagar etter hovudprosjektet kjem WordPress 3.5.2 på nynorsk. Dette er ei tryggleiksoppdatering, så det er lurt å oppdatera med ein gong.

  Read Post

 • 3.5.1-nn_NO er ute

  Ikkje lenge etter tryggleiksoppdateringa 3.5.1 er WordPress ute på nynorsk òg. Du kan oppdatere frå styringspanelet, og det verkar der me har prøvd det.

  Read Post

 • Språkvask på neste WordPress-utgåve og litt om bunader

  WordPress 3.5 er den neste utgåva som kjem. Nynorskutgåva er allereie ferdig omsett, og i desse dagar driv me litt språkvask. Det finst nokre inkonsekvensar i den nynorske WordPress-utgåva som er ute no (3.4.2), mellom anna litt veksling mellom tilbake og attende, samt nokre forvirrande omgrep om toppbilete – det vil seia dei bileta du…

  Read Post

 • 3.4.2 er ute

  Nokre dagar etter hovudutgjevinga fylgjer nynorskutgåva: WordPress 3.4.2 er klar. Det meste skal vera rett, men me tek gjerne imot innspel her dersom ting er hakkande gale.

  Read Post