Framheva innlegg

Sjå alle Framheva innlegg

Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 4.9.6 Oppdatert 1 dag sidan

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ millionar installasjonar i drift Tested with 4.9.6 Oppdatert 2 dagar sidan

Populære innstikk

Sjå alle Populære innstikk

Contact Form 7

Endå eit nytt kontaskjema innstikk. Enkelt men fleksibelt.


Takayuki Miyoshi 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 4.9.6 Oppdatert 4 veker sidan

Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 4.9.6 Oppdatert 1 dag sidan

Beta-innstikk

Sjå alle Beta-innstikk

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 10  000+ installasjonar i drift Tested with 4.9.6 Oppdatert 2 veker sidan

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 800+ installasjonar i drift Tested with 4.9.6 Oppdatert 1 månad sidan