Utvidingar med blokker

Sjå alle Utvidingar med blokker

Advance Block Extend

The creative and advance blocks for the Gutenberg.


Jaydip Færre enn 10 installasjonar i drift Tested with 5.0.4 Oppdatert 4 månader sidan

GamiPress – Vimeo integration

Connect GamiPress with Vimeo


GamiPress 30+ installasjonar i drift Tested with 5.2.1 Oppdatert 3 veker sidan

Hot Blocks

A collection of several blocks for new WordPress editor (Gutenberg).


HotThemes 20+ installasjonar i drift Tested with 5.2.1 Oppdatert 2 veker sidan

Framheva utvidingar

Sjå alle Framheva utvidingar

Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.2.1 Oppdatert 1 veke sidan

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 4+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.2.1 Oppdatert 2 veker sidan

Beta-innstikk

Sjå alle Beta-innstikk

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 200  000+ installasjonar i drift Tested with 5.1.1 Oppdatert 1 veke sidan

Populære innstikk

Sjå alle Populære innstikk

Contact Form 7

Endå eit nytt kontaskjema innstikk. Enkelt men fleksibelt.


Takayuki Miyoshi 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.2.1 Oppdatert 5 dagar sidan

Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.2.1 Oppdatert 1 veke sidan