Featured Plugins

See all Featured Plugins

Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 3 dagar sidan

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 1+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 2 månader sidan

Popular Plugins

See all Popular Plugins

Contact Form 7

Endå eit nytt kontaskjema innstikk. Enkelt men fleksibelt.


Takayuki Miyoshi 5+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 3 veker sidan

Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 3 dagar sidan

Beta Plugins

See all Beta Plugins

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 300+ active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 5 dagar sidan

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 6 000+ active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 5 dagar sidan

Application Passwords

A feature plugin for core to provide Application Passwords


George Stephanis 3 000+ active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 3 månader sidan