Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 4.9.8 Oppdatert 3 månader sidan

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 400  000+ installasjonar i drift Tested with 4.9.8 Oppdatert 1 dag sidan