Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.1.1 Oppdatert 2 månader sidan

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 4+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.1.1 Oppdatert 2 månader sidan

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 200  000+ installasjonar i drift Tested with 5.1.1 Oppdatert 6 dagar sidan