Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.2.4 Oppdatert 5 månader sidan

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.2.4 Oppdatert 5 månader sidan

Gutenberg

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200  000+ installasjonar i drift Tested with 5.2.4 Oppdatert 2 veker sidan