Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.0 Oppdatert 4 veker sidan

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 800  000+ installasjonar i drift Tested with 5.0 Oppdatert 1 dag sidan

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 500  000+ installasjonar i drift Tested with 4.9.8 Oppdatert 1 veke sidan