Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 6 dagar sidan

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ million active installations Tested with 4.9.4 Oppdatert 2 månader sidan