Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.1 Oppdatert 12 timar sidan

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 3+ millionar installasjonar i drift Tested with 5.0.3 Oppdatert 2 veker sidan

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 200  000+ installasjonar i drift Tested with 5.0.3 Oppdatert 1 veke sidan