Akismet Anti-Spam

Akismet kontrollerar innkomne kommentarar og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å beskytte…


Automattic 5+ millionar installasjonar i drift Tested with 4.9.6 Oppdatert 1 dag sidan

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ millionar installasjonar i drift Tested with 4.9.6 Oppdatert 1 dag sidan