Legg til innstikket ditt

Før du sender inn programtillegget ditt, bed me om at du ser gjennom retningslinene våre og les gjennom vanlege spørsmål. Eit lite utval av dei vanlegaste spørsmåla ser du under skjemaet.

Logg inn før du lastar opp nye innstikk.

Once submitted, your plugin will be manually reviewed for any common errors as well as ensuring it complies with all the guidelines.

Vanlege spørsmål

How long will the review process take?

This is in the Developer FAQ. It takes anywhere between 1 and 10 days. We attempt to review all plugins within 5 business days of submission, but the process takes as long as it takes, depending on the complexity of your plugin.

What will my plugin URL be?

Your plugin’s URL will be populated based on the value of Plugin Name in your main plugin file (the one with the plugin headers). If you set yours as Plugin Name: Boaty McBoatface then your URL will be https://wordpress.org/plugins/boaty-mcboatface and your slug will be boaty-mcboatface for example. If there is an existing plugin with your name, then you will be boaty-mcboatface-2 and so on. It behaves exactly like WordPress post names.

Når programtillegget ditt er godkjent, kan det ikkje døypast om.

Eg gjorde ein feil i namnet på programtillegget mitt. Bør eg senda inn på nytt?

Ver så snill å la vera! Send ein epost til plugins@wordpress.org, så kan me gje programtillegget ditt nytt namn, så lenge det ikkje er godkjent. Ettersom me sjekkar epostane fyrst, er det god sjanse for at me fangar han opp. Viss me ikkje gjer det, kan du berre senda oss ein epost og forklara mistaket. Me vil forklara deg kva du skal gjera.

Kvifor kan eg ikkje senda inn programtillegg med visse namn?

Nokre programtilleggsnamn er forbodne grunna opphavsrettsreglar. Likeins vil me ikkje bruka namna i kortnamn for programtillegg.