Akismet Spam Protection

Skildring

Akismet kontrollerar kommentarar/innspel og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å forhindre at nettstaden din publiserar skadeleg innhald. På styringspanelet under «Innspel» kan du sjå igjennom søppelposten som vert fanga på bloggen din.

Viktige funksjonar i Akismet er:

  • Kontollerar automatisk alle kommentarar og filtrerar ut dei som ser ut som søppelpost.
  • Kvar kommentar har ein statushistorikk, slik at du lett kan sjå kva for kommentarar som vart fanga eller klaret av Akismet og kva som vart vudert av ein moderator.
  • Nettadressar vert vist i kommentar teksten for å avsløre sjulte eller villeiande lenker.
  • Moderatorane kan sjå antal godkjende kommentarar for kvar brukar.
  • Ein kaste-funksjon som regelrett blokkerar den verste søppelposten, sparar deg for diskplass og held oppe farten på nettstaden.

PS: You’ll be prompted to get an Akismet.com API key to use it, once activated. Keys are free for personal blogs; paid subscriptions are available for businesses and commercial sites.

Installasjon

Upload the Akismet plugin to your blog, activate it, and then enter your Akismet.com API key.

1, 2, 3: Du er ferdig!

Omtalar

2. desember 2020
I so often see wordpress sites being spammed like crazy. My experience that even with only askimet as plugin, you prevent all of those tacky spams. It's a simple plugin, but I need it and has never disappointed me.

5++

2. desember 2020
I can't believe that people spam WP in 2020, without knowing the result will be 0. Glad that Akismet is doing all the hard work to keep it down to 0.
Les alle 910 omtalar

Bidragsytarar og utviklarar

“Akismet Spam Protection” er omsett til 70 språk. Takk til omsetjarane for bidraga deira.

Omset “Akismet Spam Protection” til ditt eige språk.

Interested in development?

Les kjeldekoden, sjekk SVN-lageret eller abonner på utviklingsloggen med RSS.

Endringslogg

4.1.7

Release Date – 22 October 2020

  • Show the «Set up your Akismet account» banner on the comments admin screen, where it’s relevant to mention if Akismet hasn’t been configured.
  • Don’t use wp_blacklist_check when the new wp_check_comment_disallowed_list function is available.

4.1.6

Release Date – 4 June 2020

  • Disable «Check for Spam» button until the page is loaded to avoid errors with clicking through to queue recheck endpoint directly.
  • Add filter «akismet_enable_mshots» to allow disabling screenshot popups on the edit comments admin page.

For older changelog entries, please see the additional changelog.txt file delivered with the plugin.