Dette innstikket er ikkje testa med dei tre siste utgåvene av WordPress. Det kan henda det ikkje blir vedlikehalde lenger, og kan ha problem med nyare versjonar av WordPress.

Card For GitHub

Skildring

Add GitHub repository card into wordpress.

在 WordPress 文章/页面中嵌入 GitHub 仓库卡片。

Feature

 • Support shortCode to display Card
 • Support widget
 • Provide call function

Usage

1. ShortCode

[ghCard owner='ineo6' name='mini-deploy']

2. Widget

Go to wordpress admin panel to Appearance > Widget.

3. Call function

wp_github_card_user(array( 'user' => 'ineo6' ))

Skjermbilete

 • Github Card
 • Generate GitHub personal access token

Installasjon

 1. Upload the plugin to your /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the «Plugins» menu in WordPress.
 3. (Optional) Fill in your GitHub personal access token in plugin options page.

 1. 上传插件到您的 WordPress 插件目录。
 2. 登录后台激活插件。
 3. (可选)在插件设置页面填写你的 GitHub 个人访问令牌。

Omtalar

There are no reviews for this plugin.

Bidragsytarar og utviklarar

“Card For GitHub” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Endringslogg

1.0.4 (2019-10-12)

 • Update readme.

1.0.0 (2019-10-01)

 • First release.