WordPress.org

Norsk (Nynorsk)

Kom i gang

Bunadkatalogen til WordPress blir brukt av millionar av WordPress-brukarar over heile verda. Bunader i katalogen kan lastast ned frå WordPress.org, og brukarane kan installera dei direkte frå styringspanela sine.

Når du legg bunaden din ut på WordPress.org, får du:

Målet med bunadkatalogen er ikkje å ha alle bunader i verda, men å ha dei beste opne bunadene som finst. Bunader som ligg på wordpress.org, har same brukarfridomar som WordPress sjølv. Det tyder at dei er 100% GPL eller tilsvarande.

Retningsliner & hjelp

For å syta for at alle som brukar WordPress får ei god oppleving, blir alle bunadene godkjende av oss. Les retningslinene før du lastar opp ein bunad.

Bunader frå nettstader som støttar ikkje-GPL (eller tilsvarande), eller bunader som ikkje går gjennom godkjenningsordninga, vil ikkje bli godtekne.

Bunaden din vil gå gjennom Theme Unit Test data. Prøv ut bunaden din med dette testmaterialet før du lastar han opp.

Du kan finna fleire ressursar for bunadutviklarar i utviklarhandboka for bunader.

Viss du har spørsmål om bunadutvikling, kan du bruka forumet for bunader og malar.

Last opp bunad