Domains

Av ulike grunnar som gjeld WordPress-varemerket vårt, bed me om at du ikkje bruker ordet “WordPress” i domenenamnet ditt. Prøv å bruka “wp” eller ein annan variant i staden. Me er ikkje advokatar, men dei som er gode til slikt, fortel oss at me bør gjera dette for å verna om varemerket vårt. Mange brukarar har òg sagt at mange ulike nettstader med “WordPress” i namnet er forvirrande.

Viss du allereie har eit domene med “WordPress” i, er det flott å omdirigera det til “wp”, så lenge det domenet brukarane dine ser, og du marknadsfører, ikkje inneheld “WordPress”. I det lange løpet burde du vurdera å overføra det gamle domenet til WordPress-stiftinga.

“WordPress” i underdomene er OK, slik som wordpress.example.com, me er berre uroa for toppdomene.

Me har sagt dette til ein kvar som har spurt oss, men me ville gjerne offentleggjera det så fleire blir klar over denne politikken.

<whine>Andre domenenamn bruker WordPress!</whine>

Viss dei ikkje er WordPress.com, WordPress.net, WordPress.org, WordPress.tv eller WordPressFoundation.org, har dei ikkje lov, og du bør kontakta eigaren med ei lenke til denne sida. Me ser oftast dette på søppelsider som gjev ut innstikk og bunader med skadeleg programvare. Mest truleg ynskjer du ikkje å ha med slikt å gjera.