Funksjonar

Wordpress driv meir enn 33% av veven — og det veks kvar dag. Alt frå enkle nettstader, bloggar, komplekse portalar til konsernsider, til og med program, er bygde på WordPress.

WordPress combines simplicity for users and publishers with under-the-hood complexity for developers. This makes it flexible while still being easy-to-use. The following is a list of some of the features that come as standard with WordPress; however, there are literally thousands of plugins that extend what WordPress does, so the actual functionality is nearly limitless. You are also free to do whatever you like with the WordPress code, extend it or modify in any way or use it for commercial projects without any licensing fees. That is the beauty of free software, free refers not only to price but also the freedom to have complete control over it.

Her er nokre av dei funksjonane me trur du vil setja pris på.

 • Enkelt og greitt
  Det er enkelt å koma seg på nett og laga innhald. Ingenting bør stå i vegen for å få nettstaden din opp og gå, og innhaldet ut i verda. WordPress er laga til for å få det til å skje.
 • Fleksibilitet
  Med WordPress kan du laga alle slags nettsider: ein personleg blogg eller nettstad, ein fotoblogg, ei firmanettside, ei profesjonell arbeidsside, ei side for styresmaktene, eit magasin eller ein nettstad med nyhende, eit nettsamfunn, til og med eit nettverk av nettstader. Du kan fiffa opp nettstaden din med nydelege bunader, og utvida han med eigne program-innstikk. Du kan til og med byggja ditt eige program.
 • Enkel publisering
  Viss du nokon gong har skrive eit dokument, vil du allereie vera lett i stand til å laga innhald med WordPress. Du kan laga innlegg og sider, utforma dei på enkelt vis, setja inn mediafiler, og med eit enkelt klikk leggja ut verket ditt på nettet.
 • Publiseringsverkty
  Med WordPress er det enkelt å verna innhaldet ditt. Lag kladdar, planlegg når du vil leggja dei ut, og sjå gjennom utgåver av innlegga dine. Gjer innhaldet offentleg eller privat, og vern innlegg og sider med passord.
 • Brukarstyring
  Ikkje alle treng same tilgang tli nettsida di. Styrarar handterer nettstaden, redaktørar jobbar med innhaldet, skribentar og bidragsytarar skriv innhaldet, og abonnentar har ein profil dei kan endra. På denne måten kan du ha mange bidragsytarar til nettstaden din, medan andre kan vera medlemmer av brukarsamfunnet ditt.
 • Mediastyring
  They say a picture says a thousand words, which is why it’s important for you to be able to quickly and easily upload images and media to WordPress. Drag and drop your media into the uploader to add it to your website. Add alt text and captions, and insert images and galleries into your content. We’ve even added a few image editing tools you can have fun with.
 • Fylgjer alle standarder
  Kvar einaste bit kode som WordPress lagar, samsvarar med W3C-standardene. Det tyder at nettstaden din vil verka i dagens nettlesarar, samstundes som han vil fungera i framtida. Nettsida di er og blir eit vakkert skaparverk.
 • Enkelt utformingssystem
  WordPress comes bundled with three default themes, but if they aren’t for you there’s a theme directory with thousands of themes for you to create a beautiful website. None of those to your taste? Upload your own theme with the click of a button. It only takes a few seconds for you to give your website a complete makeover.
 • Utvid med innstikk
  Wordpress har massevis av funksjonar for ein kvar brukar. Alle tenkjelege andre funksjonar kan du få ved å bruka innstikk frå ein katalog med tusenvis av programtillegg. Få tak i avanserte biletgalleri, tillegg og program for sosiale nettverk, søppelvern, kalendrar, finstilte kontrollar for søkjemotorar, og skjema.
 • Innebygde kommentarar
  Bloggen din er heimen din på nettet, og kommentarar gjev høve for venene og fylgjarane dine til å samhandla med det du skaper. Kommentarverktya i WordPress gjev deg alt du treng for å vera eit forum for ordskifte, samt det du treng for å styra ordskfitet.
 • Tilpassa søkjemotorar
  Wordpress er tilpassa til søkjemotorar slik det kjem. For meir finkorna SEO-kontroll finst det rikeleg med SEO-innstikk som kan hjelpa deg.
 • Use WordPress in Your Language
  WordPress is available in more than 70 languages. If you or the person you’re building the website for would prefer to use WordPress in a language other than English, that’s easy to do.
 • Enkel installasjon og oppgradering
  WordPress has always been easy to install and upgrade. Plenty of web hosts offer one-click WordPress installers that let you install WordPress with, well, just one click! Or, if you’re happy using an FTP program, you can create a database, upload WordPress using FTP, and run the installer.
 • Importar
  Using blog or website software that you aren’t happy with? Running your blog on a hosted service that’s about to shut down? WordPress comes with importers for Blogger, LiveJournal, Movable Type, TypePad, Tumblr, and WordPress. If you’re ready to make the move, we’ve made it easy for you.
 • Eig dine eigne data
  Hosted services come and go. If you’ve ever used a service that disappeared, you know how traumatic that can be. If you’ve ever seen adverts appear on your website, you’ve probably been pretty annoyed. Using WordPress means no one has access to your content. Own your data, all of it — your website, your content, your data.
 • Fridomar
  WordPress is licensed under the GPL which was created to protect your freedoms. You are free to use WordPress in any way you choose: install it, use it, modify it, distribute it. Software freedom is the foundation that WordPress is built on.
 • Samfunnet
  As the most popular open source CMS on the web, WordPress has a vibrant and supportive community. Ask a question on the support forums and get help from a volunteer, attend a WordCamp or Meetup to learn more about WordPress, read blogs posts and tutorials about WordPress. Community is at the heart of WordPress, making it what it is today.
 • Bidra
  You can be WordPress too! Help to build WordPress, answer questions on the support forums, write documentation, translate WordPress into your language, speak at a WordCamp, write about WordPress on your blog. Whatever your skill, we’d love to have you!

Utviklarfunksjonar

For developers, we’ve got lots of goodies packed under the hood that you can use to extend WordPress in whatever direction takes your fancy.

 • Innstikksystem
  The WordPress APIs make it possible for you to create plugins to extend WordPress. WordPress’s extensibility lies in the thousands of hooks at your disposal. Once you’ve created your plugin, we’ve even got a plugin repository for you to host it on.
 • Bunadsystem
  Lag WordPress-bunader for klientar, andre brukarar, eller for deg sjølv. WordPress-APIane gjev utvidingshøve nok til å laga bunader som er så enkle eller innfløkte som du ynskjer. Viss du vil gje bunaden din bort gratis, kan du leggja han ut for brukarane i bunadkatalogen.
 • Rammeverk for program
  If you want to build an application, WordPress can help with that too. WordPress provides a lot of the features under the hood that your app will need: translations, user management, HTTP requests, databases, URL routing and much, much more. You can also use our REST API to interact with it.
 • Eigne innhaldstypar
  Wordress kjem med fleire ulike innhaldstypar, men for å få meir fleksibilitet kan du leggja til nokre kodeliner for å laga din eigen innleggstype, taksonomiar og metadata. Du kan endra WordPress i kva retning du vil.