Graphics & Logos

Offisiell WordPress-logo

Når du treng den offisielle WordPress-logoen på ei nettside eller ein trykksak, kan du bruka ein av desse. Ver god å berre bruka logoane i samsvar med varemerke-retningslinene til WordPress.

Nedlastingar

Kjemp mot feil logo

Vener bruker rett WordPress-logo. Viss du ser ein av desse der ute i villmarka, kan du gjerne be folk om å endra logoen.