License

Lisensen for WordPress-programvara er GPLv2 (eller nyare) frå Free Software Foundation. Det ligg ved ein kopi i alle utgåver av WordPress, men du kan òg lesa heile lisensen her.

Ein del av denne lisensen skildrar krav til avleidde verk, slik som innstikk og bunader. Avleidde verk av WordPress-koden arvar GPL-lisensen. Drupal, som har same GPL-lisensen som WordPress, har ei framifrå side om lisensar som gjeld bunader og modular (deira utgåve av innstikk).

There is some legal grey area regarding what is considered a derivative work, but we feel strongly that plugins and themes are derivative work and thus inherit the GPL license. If you disagree, you might want to consider a non-GPL platform such as Serendipity (BSD license) instead.